Business Loan

Crop Insurance एक रुपयात पिक विमा शासन निर्णय जारी

एक रुपयात पिक विमा, शासन निर्णय, GR निर्गमित सर्वसमावेशक पिक विमा योजना     एक रुपयात पिक विमा राज्यात 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यासाठी महत्वपूर्ण असा शासन निर्णय 23 जून 2023 रोजी जारी करण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय जारी करून शेतकरी बांधवांना एक रुपया पिक विमा देण्यात […]