Pomegranate Crop Insurance Scheme या जिल्ह्यात होणार डाळिंब फळ पीक योजना लागू

Pomegranate Crop Insurance Scheme

डाळिंब फळ पिक विमा योजना 2023

डाळिंब पिकासाठी या 18 अधिसूचित जिल्हा, तालुक्यातील अधिसूचित महसूल मंडळात विमा योजना लागू आहे. या जिल्ह्यात शासन मार्फत अधिसूचित महसूल मंडळ पातळीवर असलेल्या शासकीय हवामान केंद्र आकडेवारीवरून नुकसान भरपाई अंतिम केली जाते.

मृग बहार-२०२३ मध्ये डाळिंब फळपिकासाठी ही योजना अधिसूचित जिल्हा व अधिसूचित तालुक्यातील, अधिसूचित महसूल मंडळात राबविण्यात येते. सदर योजना कार्यान्वित करणारी विमा कंपनी शासनाच्या महावेद प्रकल्प अंतर्गत स्थापन केलेल्या हवामान केंद्र येथे नोंदविलेल्या हवामानाच्या तपशिलानुसार विमा योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना परस्पर नुकसान भरपाई देईल.

डाळिंब पिकास निवडलेल्या विमा कंपनीमार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पीक नुकसानीस (आर्थिक) विमा संरक्षण प्रदान होईल. डाळिंब बाग वय वर्ष २ पूर्ण झालेल्या उत्पादनक्षम बागेस विमा संरक्षण राहील.

विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) – – विमा संरक्षण कालावधी- प्रमाणके (ट्रीगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (रुपये प्रति हेक्टर)

पावसाचा खंड – १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट

सलग २० दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. ५९००/-

सलग २१ ते २५ दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. ११,८००/-

सलग २५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. १७,७००/-

पावसाचा खंड- १६ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर

सलग २० दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. १७,२००/-

सलग २१ ते २५ दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. २९,०००/-

सलग २५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पावसात खंड राहिल्यास रु. ४१,३००/-

जास्त पाऊस

१६ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर एका दिवसात ४५ मि.मी. ते ६० मि.मी. पाऊस पडल्यास रु. ११,८००/-

एका दिवसात ६० मि.मी. ते ९० मि.मी. पाऊस पडल्यास रु. २९,०००/-

एका दिवसात ९० मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास रु. ७१,०००/-

विमा संरक्षण रक्कम – १,३०,००० रुपये प्रति हेक्टर

शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता – ६५०० रुपये प्रति हेक्टर.

विमा योजनेत समाविष्ट जिल्हे आणि संबंधित कंपनी

विमा कंपनीचे नाव व पत्ता – जिल्हे

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. – नगर, अमरावती, नाशिक, वाशीम, धुळे, सोलापूर. 

एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.- बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, सांगली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर.

भारतीय कृषी विमा कंपनी लि. – बुलडाणा, जळगाव, पुणे, धाराशिव.

भाग घेण्यासाठी अंतिम तारीख – १४ जुलै २०२३.

शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग: 

१) योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेऊ शकतात.

२) पीककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे.

३) बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेत विमा हप्ता जमा करून सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी आधार कार्ड, जमीन धारणा ७ /१२ , ८(अ) उतारा व पीक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा जिओ टॅगिंग केलेला फोटो, बँक पासबुकवरील बँक खातेबाबत सविस्तर माहिती लागेल. कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील.

४) एक शेतकरी त्याच्याकडे एकापेक्षा अधिक फळपिके असल्यास योजना लागू असलेल्या पिकांसाठी तो विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतो. मात्र त्या फळपिकासाठी ते महसूल मंडळ अधिसूचित असणे आवश्यक आहे.

५) शेतकरी मृग किंवा आंबिया पैकी एका बहरात भाग घेऊ शकतो.

६) एक शेतकरी 4 हेक्टरच्या मर्यादेत विमा संरक्षण घेऊ शकतो.

७) शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता, विमा संरक्षित रकमेच्या ५% च्या मर्यादेत असतो. याहून अधिकचा हप्ता केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान म्हणून म्हणून देण्यात येतो. मात्र विमा हप्ता ३५% पेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्याला ५% पेक्षा जास्त विमा हप्ता भरावा लागतो.

८) या विमा योजनेअंतर्गत हवामान धोक्याच्या ट्रिगर कार्यान्वित झाल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकासाठी भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.

संपर्क:

संबंधित विमा कंपनी किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top